În data de 4 mai 2017 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene: Regulamentul (UE) 2016/679, de aplicabilitate generală, precum şi Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii. România are obligaţia de a aplica Prevederile Regulamentului în mod direct, începând cu data de 25 mai 2018.
În acest contaxt, sistemul sanitar din România trebuie să aibă stabilită şi implementată o politică naţională de Protejare a Datelor cu Caracter Personal (PDCP) în sistemul medical.

Citește mai departe...

Conferinţa „Comunicarea profesională-factor de risc sau soluţie de prevenţie?”

Vă invităm să discutăm despre importanţa comunicării în sănătate; comunicarea este indisolubil legată de calitatea actului medical și de siguranța pacienților.
Comunicarea în sănătate îngloblează câteva aspecte esențiale în sistemul medical: comunicarea medic-pacient, comunicarea între profesioniști, comunicarea cu exteriorul și educația pentru sănătate.
Conferința creează cadrul unor dezbateri deschise pe tema comunicării profesionale, ca proces foarte important in actul medical.
Ne adresăm profesioniștilor din sistemul medical românesc – manageri de spitale, directori medicali, medici de toate specialităţile, asistenți medicali, membri ai structurilor de management al calității, evaluatorilor de servicii de sănătate.

Citește mai departe...

Forumul Internațional pentru Turismul de Sănătate, ediția a X-a

Fundația Amfiteatru și Clusterul Sanatate Romania anunță cea de-a 10-a ediție a Forumului Internațional pentru Turismul de Sănătate în perioada 25-26 ianuarie 2018 la Bucureşti.

Din 2011 până în prezent, FITS s-a impus ca un reper profesional-științific de prestigiu, reunind organizații reprezentative, specialiști, cercetători, personalități academice, reprezentanți ai autoritaților statului și ai mediului privat. Pentru ediția a 10-a, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate este partener instituţional.

Citește mai departe...

Am lansat calendarul programelor de formare profesională în colaborare cu S.N.S.P.M.P.D.S.B

Fundația Amfiteatru în colaborare cu Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București organizează programe de perfecționare adresate personalului absolvent de studii superioare din sistemul sanitar.

Citește mai departe...

banner ghid