Concluziile conferinței „“Managementul riscurilor de protecţia datelor cu caracter personal în sistemul sanitar românesc”

În cadrul programului profesional ştiinţific „Managementul calităţii în sănătate” şi sub egida clusterului medical „Sănătate România”, joi 23 noiembrie 2017 s-au desfăşurat în Bucureşti lucrările conferinţei naţionale cu tema “Managementul riscurilor de protecţia datelor cu caracter personal în sistemul sanitar românesc”

Conferinţa a fost organizată de Fundaţia Amfiteatru în parteneriat instituţional cu Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate şi cu sprijinul PHOENIX IT.

Conferinţa a fost un eveniment preliminar al procesului de stabilire şi implementare a unei politici naţionale de Protejare a Datelor cu Caracter Personal (PDCP) în sistemul medical, în contextul prevederilor General Data Protection Regulation (GDPR) şi având în vedere că prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, de aplicabilitate generală şi Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii vor fi aplicabile în mod direct în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.

Obiectivul acestui eveniment a fost acela de a analiza şi anticipa problemele care vor influenţa acest proces complex .

În deschiderea lucrărilor, Dl. Dr. Vasile CEPOI , preşedinte al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, a subliniat importanţa şi actualitatea temei abordate pentru sistemul de sănătate din ţara noastră.
Dl. George BĂLĂIŢI, Şef Serviciul Control Operatori de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, a prezentat regulamentul UE 2016/679 – GDPR, evidenţiind conceptele cheie şi modificările pe care regulamentul le aduce faţă de legislația națională actuală.

Dna Cristina RACOCEANU, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, a vorbit despre definirea politicii naţionale de Protejare a Datelor cu Caracter Personal (PDCP) în sistemul medical, în contextul introducerii regulamentului european şi a prezentat metode de implementare a politicilor de securitate și confidențialitate a datelor în unitățile sanitare din România.

Dl. Dr. Sorin UNGUREANU, Director General Adjunct A.N.M.C.S., a prezentat soluţii de armonizare a standardelor de acreditare ale unitaților sanitare cu politicile de PDCP şi particularităţile sistemului informaţional în cadrul procesului de acreditare.

Dna Roxana AVRAMESCU, Managing Partner şi Dl. Tudor POP, Managing Partner DataEye Consulting, au prezentat GDPR de la A la Z- impactul GDPR asupra sistemelor informatice, responsabilul cu protecția datelor în sistemul sanitar (Data Protection Officer),transferul datelor medicale, drepturi ale pacienților,responsabili şi responsabilități ale unităților sanitare din perspectiva PDCP; au vorbit despre implementare şi managementul schimbării, comunicare eficientă, instruirea şi implicarea personalului.

Dl. Avocat Doru CIOBOTARU, SCPA.”Iova, Dicu, Ciobotaru”, a prezentat implicaţii legale ale procesului de stabilire şi implementare a unei politici naţionale de Protejare a Datelor cu Caracter Personal (PDCP) în sistemul medical.

Viziunea integratorului asupra protecției datelor în context GDPR ,impactul asupra infrastructurii IT, hardware şi software, impactul asupra infrastructurii de comunicație au fost prezentate de Dl. Costin BĂCILĂ, Director General şi Dl. Sorin BĂLAŞA, Consultant GDPR ,Phoenix IT.

Dl. Răzvan SOCU, Symantec , a prezentat metode de identificare, procesare şi monitorizare a datelor confidenţiale (Data Loss Prevention & Protection )
Dl. Bogdan CÂRLESCU, Senior product marketing manager Bitdefender , a prezentat soluții software de securitate cibernetică în context GDPR, iar dl. Silviu PUFAN,Fortinet, a prezentat echipamente de securitate cibernetică în context GDPR.

A fost o conferinţă interactivă, fiecare prezentare a fost urmată de discuţii în sală , s-au ridicat probleme pertinente şi s-au primit răspunsuri care au încercat să lămurească aspectele neclare în derularea procesului de implementare a politicii naţionale de Protejare a Datelor cu Caracter Personal în sistemul sanitar.

La lucrări au participat peste 80 de specialişti din sistemul medical, preponderent manageri , juristi, responsabili cu managementul calităţii, responsabili IT.

Mulţumim tuturor pentru participare şi implicare!

Close Menu