Conferinţa „Managementul calității în unitățile sanitare din ambulatoriu”

În cadrul programului profesional ştiinţific „Managementul calităţii în sănătate”, Fundaţia Amfiteatru organizează și are onoarea să vă invite la
Conferinţa „Managementul calității în unitățile sanitare din ambulatoriu”

Data: 22 iunie 2018
Locul: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Str. Universității, nr. 16, IAȘI

Partener instituțional: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Partener de program: Asociația pentru Managementul Calității în Sănătate

Procesul demarat de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate privind acreditarea furnizorilor de servicii în ambulatoriu constituie o provocare pentru furnizori dar și pentru relația acestora cu pacienții.
Vă propunem o dezbatere la care participă toate părțile implicate în acest proces.

Ne adresăm reprezentanților organizațiilor profesionale din sănătate, ai cabinetelor de medicină de familie, ambulatoriilor de specialitate, furnizorilor de servicii medicale prespitalicești, paraclinice, de îngrijire la domiciliu, de îngrijiri paliative, centrelor de recuperare, cabinetelor de medicină dentară, laboratoarelor, precum și reprezentanților Direcțiilor Județene de Sănătate Publică, ai Caselor Județene de Asigurări de Sănătate și ai Colegiilor Teritoriale ale Medicilor și Medicilor Dentiști.

Conferința se va desfașura în Aula U.M.F. „Grigore T. Popa”, în intervalul orar 9.30-18.00, cu pauze de cafea și pauză de prînz.

Teme:

 • Stadiul actual de implementare a standardelor de calitate în sistemul de sănătate
 • Contractarea și cerințele standardelor de acreditare
 • Colaborarea instituțională pentru asigurarea calitătii serviciilor medicale
 • Standardele  de acreditare a serviciilor furnizate în regim de ambulatoriu-abordarea  ANMCS
 • Prezentare drafturi standarde-ANMCS;provocările acreditării serviciilor din ambulatoriu/limite și avantaje ale standardelor
 • Acreditarea serviciilor medicale în prespital
 • Caracteristici ale serviciilor medicale din ambulatoriile de specialitate-asigurarea lor prin standardele de acreditare a serviciilor în regim ambulatoriu
 • Implicațiileimplementării  standardelor de acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu/serviicii paraclinice 
 •  Beneficii şi provocări in acreditarea furnizorilor de servicii medicale în ambulatoriu
 • Integrarea principiilor GDPR în activitatea medicală ambulatorie – de la provocare la normalitate
 • Acreditarea ambulatoriului: Cum? Cine? Când? De ce? Rol – play de simulare a unei vizite de evaluare 
 • Standardele de acreditare și pacientul , componente ale managementului calității în sănătate

Speakeri/generatori de dezbateri confirmați:

 • Dr. Vasile CEPOI, Secretar de stat, președinte ANMCS
 • Dr. Liviu STAFIE, director executiv Direcția de Sănătate Publică Iași
 • Prof. Dr. Doina AZOICĂI, disciplina Asistență Primară a Stării de Sănătate și  Epidemiologie U.M.F. „Grigore T. Popa”
 • Şef lucr. Dr. Florina GABOR HAROSA – Disciplina Sănătate Publică şi Management, Departamentul Medicină Comunitară, UMF „Iuliu Haţieganu“ Cluj Napoca, evaluatorANMCS
 • Şef lucr. Dr. Bogdan COVALIU – Disciplina Sănătate Publică şi Management, Departamentul Medicină Comunitară, UMF „Iuliu Haţieganu“ Cluj Napoca, evaluator ANMCS
 • Drd. Ana-Maria DĂDULESCU – Şef birou Informatică, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, evaluator ANMCS, membru AMCS
 • Şef lucr. Dr. Vladimir POROCH – UMF „Gr.T.Popa” Iaşi şi Institutul Regional de Oncologie Iaşi, evaluator ANMCS, președinte AMCS
 • Drd. asist. med. Cristina Petronela CHIRIAC – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, evaluator ANMCS, membru AMCS
 • Fiz. Daniel-Zizi BURGHELEA – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț ,evaluator ANMCS, membru AMCS
 • Şef lucr. Dr. Laurenţiu SIMION – UMF „Carol Davila Bucureşti” şi Institutul Oncologic Bucureşti, evaluator ANMCS, membru AMCS

Vă rugăm să vă anunțați intenția de participare prin completarea și transmiterea formularului de înscriere pe adresa de e mail: lia.ciobica@fundatia-amfiteatru.ro sau prin fax, la nr. 021.312.51.03, până la data de 18 iunie 2018.

descarcă FORMULARUL DE ÎNSCRIERE

 

 

Close Menu