Conferința “Managementul riscurilor de protecţia datelor cu caracter personal în sistemul sanitar românesc”

Data: 23 noiembrie 2017

Locul:
Hotel Golden Tulip Times, bld. Decebal nr. 19, sector 3, Sala de conferințe “Panorama”, etaj 11

Partener instituțional:
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

În data de 4 mai 2017 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene: Regulamentul (UE) 2016/679, de aplicabilitate generală, precum şi Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii. România are obligaţia de a aplica Prevederile Regulamentului în mod direct, începând cu data de 25 mai 2018.
În acest contaxt, sistemul sanitar din România trebuie să aibă stabilită şi implementată o politică naţională de Protejare a Datelor cu Caracter Personal (PDCP) în sistemul medical.

Ca urmare, vă propunem un eveniment preliminar al procesului menţionat pe tema politicilor naționale de protecție a datelor cu caracter personal în sistemul medical.

Agendă va cuprinde:

• prezentarea regulamentului UE 2016-679-GDPR;
• identificarea direcţiilor de elaborare a politicilor naţionale de Protejare a Datelor cu Caracter Personal (PDCP) -implementare, impactul noilor reglementări, armonizarea standardelor de acreditare a unităţilor sanitare cu politicile de PDCP;
• impactul GDPR asupra sistemelor informatice, prin implementarea noilor cerinţe, transferul datelor medicale, drepturile pacienţilor, responsabili şi responsabilităţi ale unităţilor sanitare din perspectiva PDCP , sancţiuni;
• modalitatea de îndeplinire a cerinţelor GDPR prin soluţiile informatice dezvoltate de industria de IT.

Ora

Temă

9:00-9:30

Primirea participanților

Welcome coffee

09:30-09:40

Deschiderea conferinţei

-Prezentarea temei conferinței

-Prezentarea participanților

-Agenda zilei

Key speaker: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

09:40-10:00

Prezentarea regulamentului UE 2016/679 – GDPR

-Concepte cheie

-Modificări față de legislația națională actuală

-GDPR – Regulamentul UE privind protecția generală a datelor

Key speaker: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

10:00 – 10:15 Pauza de cafea și networking

10:15-10:45

Definirea politicii naționale de Protejare a Datelor cu Caracter Personal (PDCP) în sistemul medical în contextul introducerii regulamentului European 2016/679

-Implementarea politicilor de securitate și confidențialitate a datelor în unitățile sanitare din România

-Impactul noilor reglementari ale UE (GDPR) în sistemul sanitar

-Armonizarea standardelor de acreditare ale unitaților sanitare cu politicile de PDCP

Key speaker: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

10:45-11:15

GDPR de la A la Z

-Impactul DGPR asupra sistemelor informatice

-Responsabilul cu protecția datelor în sistemul sanitar (Data Protection Officer)

-Transferul datelor medicale

-Drepturi ale pacienților

-Responsabili şi responsabilități ale unităților sanitare din perspectiva PDCP

-Sancțiuni

-Implementare şi managementul schimbării

-Comunicare eficientă, instruirea şi implicarea personalului

Key speaker: Companie specializată în consultanță GDPR

10:15-11:30

Sesiune de intrebări şi răspunsuri

11:30 – 11:40 Pauza de cafea și networking

11:40-12:00

Viziunea integratorului asupra protecției datelor în context GDPR

-Impactul asupra aplicațiilor existente

-Impactul asupra infrastructurii hardaware

-Impactul asupra infrastructurii de comunicație

-Impactul asupra sistemelor existente de securitate

Key speaker: Phoenix IT

12:00-12:20

Viziunea Oracle asupra protecției datelor în context GDPR

Key speaker: Oracle

12:20-12:40

Identificarea, procesarea şi monitorizarea datelor confidenţiale (Data Loss Prevention & Protection )

Key speaker: Symantec

12:40-13:00

Soluții software de securitate cibernetică în context GDPR

Key speaker: Bitdefender

13:00-13:20

Echipamente de securitate cibernetică în context GDPR

Key speaker: Fortinet

13:20 – 14:15 masă de prînz şi networking

14:15-14:30

Concluzii

 

Ne adresăm managerilor, responsabililor cu managementul calităţii şi specialiştilor IT din unităţile sanitare.

Obiectivul acestui eveniment este acela de a propune autorităţilor implicate soluţii tehnice, administrative şi legislative şi de a analiza şi anticipa problemele care vor influenţa acest proces complex; pentru atingerea acestui obiectiv am invitat la eveniment reprezentanţii de vârf ai autorităţilor implicate: Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Autoritatea Năţională de Supravehere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,Camera Deputaţilor- Comisia pentru Sănătate şi Familie.

Vă rugăm să vă anunțați intenția de participare prin completarea şi transmiterea formularului de înscriere de mai jos pe adresa de e-mail: lia.ciobica@fundatia-amfiteatru.ro sau prin fax, la nr. 021.312.51.03, până la data de 20 noiembrie 2017.

Având în vedere că Autoritatea Năţională de Management al Calităţii în Sănătate derulează un studiu privind impactul sistemului informatic asupra managementului calităţii, vă rugăm să accesati Formularul de evaluare a sistemului IT şi să răspundeţi întrebărilor din chestionar.

 

descarcă OFERTA DE SERVICII

descarcă FORMULARUL DE ÎNSCRIERE

 

Close Menu