În cadrul programului profesional ştiinţific "Managementul calităţii în sănătate", Fundaţia Amfiteatru organizează și are onoarea să vă invite la
Conferinţa "Managementul calității în unitățile sanitare din ambulatoriu"

Data: 22 iunie 2018
Locul: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Str. Universității, nr. 16, IAȘI

Partener instituțional: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Partener de program: Asociația pentru Managementul Calității în Sănătate

Procesul demarat de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate privind acreditarea furnizorilor de servicii în ambulatoriu constituie o provocare pentru furnizori dar și pentru relația acestora cu pacienții.
Vă propunem o dezbatere la care participă toate părțile implicate în acest proces.

Ne adresăm reprezentanților organizațiilor profesionale din sănătate, ai cabinetelor de medicină de familie, ambulatoriilor de specialitate, furnizorilor de servicii medicale prespitalicești, paraclinice, de îngrijire la domiciliu, de îngrijiri paliative, centrelor de recuperare, cabinetelor de medicină dentară, laboratoarelor, precum și reprezentanților Direcțiilor Județene de Sănătate Publică, ai Caselor Județene de Asigurări de Sănătate și ai Colegiilor Teritoriale ale Medicilor și Medicilor Dentiști.

În cadrul programului profesional-ştiinţific "Managementul calităţii în sănătate", Fundaţia Amfiteatru, în parteneriat instituțional cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, a organizat pe 3 mai 2018 conferința cu tema "Implementarea General Data Protection Regulation(GDPR) în sistemul medical".


Evenimentul a fost necesar având în vedere faptul că prevederile Regulamentului(UE) 2016/679, de aplicabilitate generală şi Directiva(UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate sunt aplicabile, în mod direct, în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.

Data: 3 mai 2018
Locul: Hotel Golden Tulip Times, bld. Decebal nr. 19, sector 3, Bucureşti
Partener instituțional: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Avănd în vedere faptul că prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, de aplicabilitate generală şi Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii vor fi aplicabile în mod direct în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018, vă invităm la un eveniment axat pe cele trei contexte ale implementării GDPR în domeniul sanitar și anume:

-cerinţe juridice ale Regulamentului şi transpunerea lor în legea naţională/specifică aflată în dezbaterea Parlamentului;
-practica GDPR;
-ITC.

În cadrul programului profesional ştiinţific "Managementul calităţii în sănătate" şi sub egida clusterului medical „Sănătate România”, joi 22 februarie 2018 s-au desfăşurat în Bucureşti lucrările conferinţei naţionale cu tema “Metode moderne de prevenire şi combatere a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale”;au participat 140 de profesioniști din sistemul sanitar românesc.


Obiectivul acestui eveniment a fost să aducă în atenția specialiștilor cele mai moderne metode de prevenire și combatere a infecțiilor asociate asistenței medicale.