Data: 25 Octombrie 2018, București
Locul: Hotel Golden Tulip Times, bulevardul Decebal nr. 19, sector 3
Partener instituțional: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Conceptul „pacientul în centrul sistemului de sănătate” iși caută-cu tot mai multă preocupare- soluțiile și mecanismele adecvate.În plan internațional a crescut recunoașterea importanței perspectivei pacientului în oferirea unor îngrijiri medicale de calitate, iar agenda factorilor implicați ese relevantă.

Constatăm că numărul țărilor care măsoară experiența pacienților este în creștere. Aproape toate țările OECD au cel puțin un studiu care măsoară experiența pacienților.

În cadrul programului profesional-ştiinţific "Managementul calităţii în sănătate", Fundaţia Amfiteatru, în parteneriat cu Asociația pentru Managementul Calității în Sănătateși Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T.Popa”, a organizat pe 22 iunie 2018, la Iași, conferința cu tema  “Managementul calității în unitățile sanitare din ambulatoriu”.

Partener instituțional: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Evenimentul a fost  necesar avînd în vedere procesul demarat de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate privind acreditarea furnizorilor de servicii în ambulatoriu și provocarea pe care o constituie acest proces pentru  atât pentru furnizori cît și pentru relația acestora cu pacienții.

În cadrul programului profesional ştiinţific "Managementul calităţii în sănătate", Fundaţia Amfiteatru organizează și are onoarea să vă invite la
Conferinţa "Managementul calității în unitățile sanitare din ambulatoriu"

Data: 22 iunie 2018
Locul: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Str. Universității, nr. 16, IAȘI

Partener instituțional: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Partener de program: Asociația pentru Managementul Calității în Sănătate

Procesul demarat de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate privind acreditarea furnizorilor de servicii în ambulatoriu constituie o provocare pentru furnizori dar și pentru relația acestora cu pacienții.
Vă propunem o dezbatere la care participă toate părțile implicate în acest proces.

Ne adresăm reprezentanților organizațiilor profesionale din sănătate, ai cabinetelor de medicină de familie, ambulatoriilor de specialitate, furnizorilor de servicii medicale prespitalicești, paraclinice, de îngrijire la domiciliu, de îngrijiri paliative, centrelor de recuperare, cabinetelor de medicină dentară, laboratoarelor, precum și reprezentanților Direcțiilor Județene de Sănătate Publică, ai Caselor Județene de Asigurări de Sănătate și ai Colegiilor Teritoriale ale Medicilor și Medicilor Dentiști.

În cadrul programului profesional-ştiinţific "Managementul calităţii în sănătate", Fundaţia Amfiteatru, în parteneriat instituțional cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, a organizat pe 3 mai 2018 conferința cu tema "Implementarea General Data Protection Regulation(GDPR) în sistemul medical".


Evenimentul a fost necesar având în vedere faptul că prevederile Regulamentului(UE) 2016/679, de aplicabilitate generală şi Directiva(UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate sunt aplicabile, în mod direct, în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.