Conferințe și Cursuri programate în anul 2017

 

CONFERINȚE

CONFERINȚELE se realizeaza în parteneriat instituțional cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate


CALENDAR 2018

2. Conferinta Naţională "Acreditarea unităţilor sanitare din ambulatoriu" - 24 mai 2018, Bucureşti

1. Conferinta Naţională "Mijloace moderne de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale" - 22 februarie 2018, Bucureşti

 

CALENDAR 2017

6. Conferința cu tema: Managementul clinic - soluția eficientizării asistenței medicale

Temele principale:

-Managementul schimbării organizaţionale şi relaţiile de muncă din mediul spitalicesc

-Impactul modalităţilor de finanţare a serviciilor asupra activităţii clinice

Locație: Bucureşti, Hotel Golden Tulip Times, bld. Decebal nr. 19, sector 3

Perioadă: 23 Noiembrie 2017

 

5. Conferința cu tema: “Managementul riscurilor de protecţia datelor cu caracter personal în sistemul sanitar românesc"

Temele principale:

-Prezentarea regulamentului UE 2016-679-GDPR;

-Identificarea direcţiilor de elaborare a politicilor naţionale de Protejare a Datelor cu Caracter Personal (PDCP) -implementare, impactul noilor reglementări, armonizarea standardelor de acreditare a unităţilor sanitare cu politicile de PDCP;

-Impactul GDPR asupra sistemelor informatice, prin implementarea noilor cerinţe, transferul datelor medicale, drepturile pacienţilor, responsabili şi responsabilităţi ale unităţilor sanitare din perspectiva PDCP , sancţiuni;

-Modalitatea de îndeplinire a cerinţelor GDPR prin soluţiile informatice dezvoltate de industria de IT.

 Locație: Bucureşti, Hotel Golden Tulip Times, bld. Decebal nr. 19, sector 3

 Perioada: 26 octombrie 2017

 

4. Conferința cu tema: Mijloace moderne de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale

Temele principale:

-Metode de control al calităţii curăţeniei şi dezinfecţiei

-Metode de control al calităţii curăţeniei şi dezinfecţiei

-Soluţii tehnice pentru un mediu de îngrijire sigur- Dezinfecţia aerului, dezinfecţia florei microbiene

 Locație: Iași, Hotel Ramada, str. Grigore Ureche nr. 27

 Perioada: 15-17 septembrie 2017

 

3. Conferința cu tema: Învățarea din erori - identificarea, analiza și raportarea fără caracter acuzator a evenimentelor adverse asociate asistenței medicale

Temele principale:

-riscul apariției evenimentelor adverse

-identificarea și raportarea evenimentelor adverse

-învățarea din erori-studii de caz

Locație: București

Perioada: 15 Iunie 2017

 

2. Conferința de lansare a Ghidului de management al infecțiilor asociate asistenței medicale 

Temele principale:

-lansarea ediției actualizate a Ghidului de management al infecțiilor asociate asistenței medicale

-folosirea  Ghidului  în activitatea practică

-exemple practice din spitale

Locatie:  Tîrgu Mureș, Hotel Plaza, Piața Trandafirilor nr. 46-47

Perioada: 27-29 Aprilie 2017

 

1. Conferința cu tema: Managementul riscului clinic - componentă esențială a siguranței pacientului în unitățile sanitare

Temele principale:

-managementul riscului clinic

-auditul clinic și monitorizarea pre și post acreditare a unităților sanitare

-siguranța și securitatea sterilizării

-al doilea ciclu de acreditare a spitalelor - noutățile ediției a doua a standardelor și ale procedurii de evaluare și acreditare

Locatie:  București, Hotel Golden Tulip Times, bd. Decebal nr. 19, sector 3

Perioada: 7-9 Aprilie 2017