Calendar

 

CONFERINȚE

CONFERINȚELE se realizeaza în parteneriat instituțional cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate


CALENDAR 2018

2. Conferinta Naţională "Acreditarea unităţilor sanitare din ambulatoriu" - 24 mai 2018, Bucureşti

1. Conferinta Naţională "Mijloace moderne de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale" - 22 februarie 2018, Bucureşti

 

CALENDAR 2017

6. Conferința cu tema: Managementul clinic - soluția eficientizării asistenței medicale

Temele principale:

-Managementul schimbării organizaţionale şi relaţiile de muncă din mediul spitalicesc

-Impactul modalităţilor de finanţare a serviciilor asupra activităţii clinice

Locație: Bucureşti, Hotel Golden Tulip Times, bld. Decebal nr. 19, sector 3

Perioadă: 23 Noiembrie 2017

 

5. Conferința cu tema: “Managementul riscurilor de protecţia datelor cu caracter personal în sistemul sanitar românesc"

Temele principale:

-Prezentarea regulamentului UE 2016-679-GDPR;

-Identificarea direcţiilor de elaborare a politicilor naţionale de Protejare a Datelor cu Caracter Personal (PDCP) -implementare, impactul noilor reglementări, armonizarea standardelor de acreditare a unităţilor sanitare cu politicile de PDCP;

-Impactul GDPR asupra sistemelor informatice, prin implementarea noilor cerinţe, transferul datelor medicale, drepturile pacienţilor, responsabili şi responsabilităţi ale unităţilor sanitare din perspectiva PDCP , sancţiuni;

-Modalitatea de îndeplinire a cerinţelor GDPR prin soluţiile informatice dezvoltate de industria de IT.

 Locație: Bucureşti, Hotel Golden Tulip Times, bld. Decebal nr. 19, sector 3

 Perioada: 26 octombrie 2017

 

4. Conferința cu tema: Mijloace moderne de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale

Temele principale:

-Metode de control al calităţii curăţeniei şi dezinfecţiei

-Metode de control al calităţii curăţeniei şi dezinfecţiei

-Soluţii tehnice pentru un mediu de îngrijire sigur- Dezinfecţia aerului, dezinfecţia florei microbiene

 Locație: Iași, Hotel Ramada, str. Grigore Ureche nr. 27

 Perioada: 15-17 septembrie 2017

 

3. Conferința cu tema: Învățarea din erori - identificarea, analiza și raportarea fără caracter acuzator a evenimentelor adverse asociate asistenței medicale

Temele principale:

-riscul apariției evenimentelor adverse

-identificarea și raportarea evenimentelor adverse

-învățarea din erori-studii de caz

Locație: București

Perioada: 15 Iunie 2017

 

2. Conferința de lansare a Ghidului de management al infecțiilor asociate asistenței medicale 

Temele principale:

-lansarea ediției actualizate a Ghidului de management al infecțiilor asociate asistenței medicale

-folosirea  Ghidului  în activitatea practică

-exemple practice din spitale

Locatie:  Tîrgu Mureș, Hotel Plaza, Piața Trandafirilor nr. 46-47

Perioada: 27-29 Aprilie 2017

 

1. Conferința cu tema: Managementul riscului clinic - componentă esențială a siguranței pacientului în unitățile sanitare

Temele principale:

-managementul riscului clinic

-auditul clinic și monitorizarea pre și post acreditare a unităților sanitare

-siguranța și securitatea sterilizării

-al doilea ciclu de acreditare a spitalelor - noutățile ediției a doua a standardelor și ale procedurii de evaluare și acreditare

Locatie:  București, Hotel Golden Tulip Times, bd. Decebal nr. 19, sector 3

Perioada: 7-9 Aprilie 2017