Conferințele regionale „Managementul riscului clinic”

Conferințele regionale „Managementul riscului clinic”

În cadrul programului profesional ştiinţific „Managementul calităţii în sănătate”, Fundaţia Amfiteatru în parteneriat instituțional cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate organizează și vă invită să participați la conferințele regionale pe tema „Managementul riscului clinic”, programate astfel:

  1. Iași – 6 iunie 2019
  2. Târgu Mureș – 27 iunie 2019
  3. Constanța – 5 septembrie 2019
  4. Timișoara – 18 septembrie 2019
  5. Brașov – 10 octombrie 2019
  6. Craiova – 7 noiembrie 2019
  7. Oradea – 28 noiembrie 2019
    ***Data poate suferi modificari daca nu se intruneste numarul minim de participanti sau alte motive neimputabile organizatorilor.

Lucrarile se vor desfășura interactiv, sub forma de ateliere pe care le vor parcurge toți participanții; prin organizarea atelierelor de lucru este facilitat procesul de înțelegere a metodelor de identificare a riscurilor asociate actului medical.

Atelier 1:
– Identificarea, evaluarea și prioritizarea riscurilor clinice
– Elaborarea registrului riscurilor clinice

Atelier 2:
– Evaluarea retrospectivă a infecțiilor asociate asistenței medicale
– Identificarea și raportarea fără caracter acuzator a evenimentelor adverse asociate asistenței medicale

Premergător evenimentului, participanții înscriși vor primi materiale pregătitoare – bibliografie de specialitate și informații despre modul de derulare a atelierelor.

Se va lucra în grupuri de câte zece persoane, sub îndrumarea specialiștilor ANMCS, utilizând practic aplicația CAPESARO – instrument pus la dispoziția unităților sanitare pentru optimizarea transmiterii informațiilor către ANMCS.

Recomandăm participarea cât mai multor specialiști din aceeași unitate sanitară, care vor lucra in aceeași echipă, pentru eficientizarea rezultatelor; fiecare echipă va identifica și prezenta posibile riscuri clinice care pot conduce la afectarea pacientului și va simula înregistrarea acestora în registrul riscurilor clinice; de asemenea, prin analiza retrospectivă a unor foi de observație se vor identifica posibile evenimente adverse asociate asistenței medicale pentru care s-au elaborat și comunicat rapoarte de analiză.

-Descarcă fromularul de înscriere – precizăm că acordăm reduceri de taxă funcție de numărul de participanți înscriși din aceeași unitate sanitară; vă rugăm să completați dvs. LOCALITATEA și DATA în care doriți să participați și să transmiteți formularul pe adresa de e-mail: lia.ciobica@fundatia-amfiteatru.ro sau prin fax la nr. 021/3125103, cu minimum 15 zile înainte de data de desfășurare a evenimentului.

Close Menu