Curs de Manager de Calitate a Serviciilor de Sănătate

Curs de Manager de Calitate a Serviciilor de Sănătate

Organizat de Fundația Amfiteatru, organizație certificată de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate ca furnizor de formare a personalului specializat în domeniul Managementului Calității în Sănătate in baza Ordinului Președintelui A.N.M.C.S nr. 187/15.05.2019.

Având în vedere prevederile legale privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unitaților sanitare, programul de formare este adresat personalului care desfășoară sau urmează să desfășoare activități în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate.

Atestarea formării:
Atestarea finalizării programului de formare va fi concretizată prin Certificat de absolvire, eliberat de către Fundația Amfiteatru și recunoscut de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (A.N.M.C.S.), care conferă absolventului dreptul de a participa la activitățile de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și posibilitatea de a fi încadrat în structura de management al calității serviciilor de sănătate din unitatile sanitare.
Comisia de examinare finală/comisia de soluționare a contestațiilor va fi formată din reprezentanți desemnați de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Durata programului : 8 zile/44 ore

Datele de începere a cursurilor vor fi comunicate cu minim 30 de zile înainte de începere.

Date privind înscrierea în program:
Înscrierea participanților se va face în ordinea primirii formularelor de înscriere cu mențiunea perioadei solicitate.
Organizarea programului este condiționată de înscrierea unui număr de minimum 20 cursanți, data limită de înscriere fiind cu cel puțin 10 zile înaintea de începerea acestuia.

Informații suplimentare:
Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea programului vă rugăm să vă adresați prin email la adresa cursuri@sanatateromania.ro sau reprezentanților Fundației Amfiteatru:
Mihai Grigore – mobil 0799.958.348
Lia Ciobîcă – mobil 0726.372.944

Close Menu