Curs de Manager de Calitate a Serviciilor de Sănătate

Curs de Manager de Calitate a Serviciilor de Sănătate

Organizat de Fundația Amfiteatru, organizație certificată de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate ca furnizor de formare a personalului specializat în domeniul Managementului Calității în Sănătate in baza Ordinului Președintelui A.N.M.C.S nr. 187/15.05.2019.

Având în vedere prevederile legale privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unitaților sanitare, programul de formare este adresat personalului care desfășoară sau urmează să desfășoare activități în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate.

Durata programului : 8 zile/44 ore

Structura programului :

Ziua 1- orele 9.00-16.00- 6 ore pregatire teoretică+ 1 oră pauză (12.00-13.00)
Ziua 2- orele 9.00-16.00- 6 ore pregatire teoretică+ 1 oră pauză (12.00-13.00)
Ziua 3- orele 9.00-16.00- 6 ore pregatire teoretică+ 1 oră pauză (12.00-13.00)
Ziua 4- orele 9.00-16.00- 6 ore pregatire teoretică+ 1 oră pauză (12.00-13.00)
Ziua 5- orele 9.00-14.00- 6 ore pregatire practică+ 1 oră pauză (12.00-13.00)
Ziua 6- orele 9.00-14.00- 5 ore pregatire practică
Ziua 7- orele 9.00-15.00- 5 ore pregatire practică
Ziua 8- orele 9.00-13.00- 4 ore EXAMEN/EVALUARE*

*Comisia de examinare /comisia de soluționare a contestațiilor va fi formată din reprezentanți desemnați de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Tematica programului:

Noțiuni generale de management al serviciilor de sănătate
Noțiuni privind managementul calității serviciilor de sănătate
Structura sistemului medical din România
Functiunile managementului serviciilor medicale
Managementul mediului de îngrijire
Principiile managementului serviciilor medicale
Management resurse umane
Organizarea serviciilor
Evaluarea serviciilor
Managementul riscurilor
Managementul sistemului informational
Analiza economică a costurilor serviciilor de sănătate
Elemente de economie sanitară
Activitate practică – comunicare in cadrul echipei de management a serviciilor de sănătate

Atestarea formării:

Atestarea finalizării programului de formare va fi concretizată prin Certificat de absolvire, eliberat de Fundația Amfiteatru și recunoscut de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, care conferă absolventului dreptul de a participa la activitățile de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sanatate si posibilitatea de a fi încadrat în structura de management al calității serviciilor de sănătate din unitatile sanitare.

Perioade și locații de desfășurare:

  1. Iulie 2019 București
  2. Septembrie 2019 București
  3. Noiembrie 2019 București
    *** Datele de începere a cursurilor vor fi comunicate cu minim 30 de zile înainte de începere.

Date privind înscrierea în program:

Înscrierea participanților se va face în ordinea primirii formularelor de înscriere cu mențiunea perioadei solicitate.
Organizarea programului este condiționată de înscrierea unui număr de minimum 20 cursanți, data limită de înscriere fiind cu cel puțin 10 zile înaintea de începerea acestuia.

Informații suplimentare:

Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea programului vă rugăm să vă adresați prin email la adresa cursuri@sanatateromania.ro sau reprezentanților Fundației Amfiteatru:

Mihai Grigore – mobil 0799.958.348
Lia Ciobîcă – mobil 0726.372.944

Close Menu