talk-32 DE CE SA DEVIN MEMBRU?

 

AVANTAJE:

Networking

Facilitarea accesului la platforme de comunicare si parteneriate strategice in domeniul medical dar si in alte sectoare conexe

Evenimente

Posibilitatea de a participa in comun la evenimente profesional – stiintifice nationale si internationale

Finantari

Acces la noi surse si posibilitati de finantare la nivel European, regional si national

Marketing

Promovarea membrilor Clusterului Medical Sanatate Romania si implicit a Romaniei ca destinatie de turism medical

Relatia cu piata

Sprijinirea membrilor in vederea dezvoltarii serviciilor medicale furnizate la nivel international si atragerea de noi pacienti / clienti

Agenda publica

Posibilitatea de a inscrie pe agenda publica probleme specifice domeniului si solutionarea acestora prin comunicarea activa cu structurile institutionale

Suport

Suport pentru achizitia de bunuri si servicii in comun

 

 

add-user-32

CINE POATE FI MEMBRU?

Poate fi membru al Clusterulului Medical Sanatate Romania orice organizatie, indiferent de forma de organizare juridica(societate comerciala, institutie publica, organizatie non-guvernamentala  etc) sau oricare persoana  fizica care are statutul recunoscut de specialist in domeniul sanatatii sau in sectoarele conexe precizate in protocolul de constituire al clusterului (turism, cercetare si educatie, turism,  transport etc.) si care respecta standardele de calitate acceptate la nivelul clusterului.

Cum poti deveni membru?
Orice entitate interesata sa devina membru al Clusterului Medical Sanatate Romania va trimite cererea de adeziune completata pe adresa office@sanatateromania.ro insotita de o prezentare.

Documentele vor fi analizate si aprobate  in cadrul  Consiliului Director al Clusterului Medical Sanatate Romania. 

 

Close Menu