Rezumatul conferinței „Managementul calității în unitățile sanitare din ambulatoriu”

În cadrul programului profesional-ştiinţific „Managementul calităţii în sănătate”, Fundaţia Amfiteatru, în parteneriat cu Asociația pentru Managementul Calității în Sănătateși Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T.Popa”, a organizat pe 22 iunie 2018, la Iași, conferința cu tema  “Managementul calității în unitățile sanitare din ambulatoriu”.

Partener instituțional: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Evenimentul a fost  necesar avînd în vedere procesul demarat de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate privind acreditarea furnizorilor de servicii în ambulatoriu și provocarea pe care o constituie acest proces pentru  atât pentru furnizori cît și pentru relația acestora cu pacienții.

La lucrări au participat 65 de reprezentanți ai organizațiilor profesionale din sănătate, ai cabinetelor de medicină de familie, ambulatoriilor  de specialitate, furnizorilor de servicii medicale prespitalicești, paraclinice, centrelor de recuperare, laboratoarelor, precum și reprezentanți ai Direcțiilor Județene de Sănătate Publică și ai Caselor Județene de Asigurări de Sănătate.

Conferința a avut  un caracter practic; au fost prezentate Standardele de acreditare a furnizorilor de servicii în ambulatoriu și a fost subliniată importanța acreditărilor pentru creșterea calității serviciilor , în beneficiul pacienților; a fost o dezbatere deschisă  pe tema standardelor de acreditare în ambulatoriu de specialitate și laboratoare și a standardelor de acreditare a serviciilor de prespital.

Deschiderea lucrărilor a fost făcută de Dr. Vasile CEPOI, Secretar de stat, Președinte al ANMCS, care a subliniat  că acreditarea nu este un scop în sine, ea  reprezintă  o măsurare a nivelului calitătii serviciilor medicale- calitatea serviciilor oferită de unitățile sanitare din ambulatoriu constituind o condiție a modernizării sistemului sanitar integral; scopul acreditării este să stimuleze unitătile medicale să lucreze mai bine și să ofere pacienților încredere și siguranță în serviciile pe care le primesc în unitatea sanitară.

 

Dna Cristina RACOCEANU, ANMCS, a  prezentat drafturile de standarde și a evidențiat  provocările acreditării serviciilor din ambulatoriu, limitele  și avantajele standardelor 

Dr. Liviu STAFIE, director executiv Direcția de Sănătate Publică Iași, a vorbit despre colaborarea instituțională pentru asigurarea calității serviciilor medicale.

Prof.univ. Dr. Doina AZOICĂI, Disciplina Asistență Primară a Stării de Sănătate și  Epidemiologie U.M.F. „Grigore T. Popa”, a subliniat importanța acreditării serviciilor medicale în prespital.

Conf. univ. Dr. Liliana ILIESCU, Disciplina Sănătate Publică și Management Sanitar U.M.F. „Grigore T. Popa”, a vorbit despre managementul calității în unitățile sanitare din ambulatoriu pe trei nivele: structură, proces și rezultat- cabinet și dotare, relația medic-pacient, starea de sănătate/satisfacția pacientului.

A doua parte a lucrărilor a fot deschisă de  Şef lucr. Dr. Florina GABOR HAROSA și  Şef lucr. Dr. Bogdan COVALIU – Disciplina Sănătate Publică şi Management, Departamentul Medicină Comunitară, UMF „Iuliu Haţieganu“, care  au vorbit despre beneficiile, provocările, obstacolele și confuziile  acreditării furnizorilor de servicii medicale în ambulatoriu.

Drd. Ana-Maria DĂDULESCU, Şef birou Informatică, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, a vorbit despre provocarea pe care o constituie  integrarea  principiilor GDPR în activitatea medicală ambulatorie.

Conf. Univ. Dr. Letiția DUCEAC, Universitatea Apollonia din  Iaşi și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, a vorbit despre infecția cu Clostridium difficile în ambulatoriul pediatric- provocare în patologia pediatrică.

A urmat o simulare a unei vizite de evaluare pentru acreditarea unui ambulatoriu, care a căutat să răspundă la întrebările: cum, cine, când și de ce?- susținută de Şef lucr.Dr.Vladimir POROCH – UMF „Gr.T.Popa” Iaşi şi Institutul Regional de Oncologie Iaşi; Drd. asist. med. Cristina Petronela CHIRIAC – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon” Iaşi şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova; Fiz. Daniel-Zizi BURGHELEA -Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț; Şef lucr. Dr. Laurenţiu SIMION – UMF „Carol Davila Bucureşti” şi Institutul Oncologic Bucureşti – evaluatori ANMCS şi membri AMCS.

Acest  rol – play a creat cadrul unor discuții aplicate, cu numeroase întrebări din partea partticipanților prezenți în sală  și răspunsuri competente oferite de dna Cristina RACOCEANU -ANMCS și specialiștii care au pus în scenă această simulare.   

Mulțumim tuturor pentru participare și implicare!

 

 

Descarcă prezentarile:

Dr. Vasile Cepoi – Calitatea serviciilor de sănătate din unitățile sanitare din ambulatoriu – condiție a modernizării sistemului sanitar

-Drd. Ana-Maria Dadulescu – De la provocare… la normalitate, prin integrarea principiilor GDPR în activitatea medicală ambulatorie

-Conf. Dr. Letiția Duceac – Infecția cu Clostridium Difficile în ambulatoriul pediatric

-Dr. Liviu Stafie – Colaborarea instituțională pentru asigurarea calității serviciilor medicale

 

Close Menu