Rezumatul Conferinței Naţionale “Metode moderne de prevenire şi combatere a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale”

În cadrul programului profesional ştiinţific „Managementul calităţii în sănătate” şi sub egida clusterului medical „Sănătate România”, joi 22 februarie 2018 s-au desfăşurat în Bucureşti lucrările conferinţei naţionale cu tema “Metode moderne de prevenire şi combatere a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale”;au participat 140 de profesioniști din sistemul sanitar românesc.

Obiectivul acestui eveniment a fost să aducă în atenția specialiștilor cele mai moderne metode de prevenire și combatere a infecțiilor asociate asistenței medicale.

Generatori de dezbateri în cadrul conferinței au fost Prof. Dr. Doina Azoicăi-Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași , Dr. Vasile Cepoi, președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate și Dr. Adrian Călugăru, medic șef la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

Din partea Ministerului Sănătății a răspuns invitației noastre Dr. Gheorghe Cristian Iordache, consilier afaceri europene în cadrul Direcției Generale de Asistență Medicală și Sănătate Publică.

În deschiderea lucrărilor, Dr. Maria-Elena Cocuz, șef lucrări la Facultatea de Medicină din cadrul Universității “ Transilvania” din Brașov a vorbit despre rolul major pe care îl are educația medicală continuă în prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale.

Dr. Vladimir Poroch,șef lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Gr.T.Popa” Iași , a prezentat lucrarea “Evaluarea percepției noțiunii de “infecție de spital” în rândul populației -fazaII -Disecția chestionarului”, un studiu realizat pe baza unui chestionar completat de respondenți din cinci spitale din Iași, rezultatul fiind “disecat” în fața participanților la conferință.

Dl. Constantin Poiană,manager de calitate la Spitalul Orăşenesc Buhuşi,a vorbit despre percepţia evenimentelor adverse asistenţei medicale la nivelul spitalelor.

Dna Adriana Nica, avocat, masterand în drept medical-specialitate malpraxis , a prezentat aspecte juridice ale infecțiilor nosocomiale.

Au urmat prezentări de mijloace și soluții propuse de firme specializate, prin reprezentanții lor: Dna Mihaela-Florența Ilea și dl. Dumitru Anca – Oxigenic UVC Solutions- au prezentat o tehnologie validată clinic care distruge microorganismele cauzatoare de infecții nosocomiale din aer și de pe suprafețe.

Dl. Nicolae Viorel Cocos și dl. Ioan Cristian Rusu- GKH Medical – au lansat în sală un dialog cu spețe și soluții despre măsurile necesare pentru prevenirea transmiterii agenţilor patogeni pe cale aeriană;

Dl.Riccardo Canton- Markas Service- a arătat metode moderne de curățenie în mediul spitalicesc, oferind exemple practice pentru a îmbunătăți igiena;

Dl. Andon Andonov- Biotrend Plus- a prezentat un sistem de monitorizare a igienei în unităţile medicale şi de prevenire a infecţiilor intraspitaliceşti.

În a doua parte a lucrărilor, Prof. Dr. Dorina Timofte-University of Liverpool-în videoconferință și Dr. Răzvan Grecu- Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T.Popa” Iaşi, au prezentat proiectul „ Detectarea IAAM în laboratoarele din România:un studiu privind metodologia de laborator si implicațiile pentru măsurile de prevenire a acestora”, proiect finanțat de University of Liverpool-Faculty of Health and Life Sciences și realizat în colaborare cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Facultatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”Iași. Scopul proiectului:investigarea metodologiei de laborator folosită pentru detectarea IAAM și în special a bacteriilor producătoare de carbapenemase în laboratoarele din România 

Au urmat două exemple de bune practici din spitalele din România: Dr.Delia Mihaela Herghea,medic primar epidemiologie, coordonator CPCIN la Institutul Oncologic“ Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj Napoca a prezentat „Instrumente utilizate pentru evaluarea eficienței curățeniei și dezinfecției- experiența Institutului Oncologic “ Prof. Dr. I. Chiricuță”, iar Dr. Raluca Coman, medic primar igienă, coordonator CPLIAAM şi RMC la Spitalul Municipal “Sf.Ierarh Dr. Luca” Oneşti a prezentat Analiza SWOT a procesului de supraveghere, prevenţie şi limitare a IAAM în Spitalul Municipal “Sf.Ierarh Dr. Luca”.

Mulțumim tuturor participanților pentru implicare!

 

Lucrări prezentate in cadrul conferinței:

Dr. Vladimir Poroch – Evaluarea percepţiei noţiunii de „Infecţie de spital” în rândul populaţiei – Faza II: „Disecţia” chestionarului

Constantin Poiană, manager de calitateEvenimentele adverse asociate asistenței medicale și percepția lor la nivelul spitalelor

Dr. Coman RalucaAnaliza SWOT a procesului de supraveghere, prevenire și limitare a IAAM în Spitalul Municipal „Sf.Ierarh dr.Luca” Onești

-Dr. Dorina Timofte și Dr. Răzvan Grecu – Detectarea IAAM în laboratoarele din România: un studiu privind metodologia de laborator și implicaţiile pentru măsurile de prevenire a acestora

-Dr. Cocuz Marie-Elena – Educația medicală permanentă a personalului medical – rol major în prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicalepersonalului medical – rol major în prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale

 

 

Close Menu